กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์”
  • 17 March 2021 15:38
  • 24
  • 0
วันที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์” ในโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศร
อ่านต่อ
ประชุม 4 สภาทิศทางมหาลัยราชภัฏนครสวรร์ ยุค new normal
  • 14 September 2020 16:02
  • 101
  • 0
https://web.facebook.com/media/set/?vanity=nsrunews&set=a.10157882092724387
อ่านต่อ