1. มาตรการป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ฟาร์ม

-สำรวจและคัดกรองบุคคลก่อนเข้าฟาร์ม

-การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

-ทำความสะอาดร่างกายด้วยสเปรย์และแอลกอฮอลเจล

-สวมหน้ากากอนามัย 

 

2. งดการนำสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ฟาร์ม

 

3. ลม ฟ้า อากาศ และสีสันของฤดูกาล

ธรรมชาติมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู

กิจกรรมการท่องเที่ยวฟาร์มส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง 

ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้อง เตรียมตัวให้เหมาะสมพร้อมกับการท่องเที่ยวในแต่ละฤดู

 

4. การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(เนื่องจากพื้นที่มีการปฏิบัติงานจริง จึงมีความจำเป็นที่ต้องของดเว้นการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในทุกกรณี)